Architektura baroku

Pojęcie secesji

Wyrażenie secesja pochodzi z łaciny „Secessio" — oznacza oddzielenie się, odłączenie. Nazwę tę zastosowano do kierunku panującego w architekturze i sztuce końca XIX wieku oraz początku XX. We Francji kierunek ten nosił nazwę ,,le style moderne" lub „Art Nouveau", w Niemczech ochrzczono go mianem „Jugendstill". W Polsce przyjęła się nazwa secesji, ale także spotkać można określenie tego okresu jako „modernizm" lub „Nowy Styl". Kierunek ten dąży do stworzenia nowych form stylowych, które przez swoją wartość i nowoczesność (modern) przeciwstawiają się jałowości twórczej — historyzmu i akademizmu. Powstaje on w sposób nie powiązany ze sobą w wielu stolicach europejskich. A także na terenie Ameryki. Niewątpliwym walorem tego kierunku jest przyjęta zasada swobodnej kompozycji. Architekci projektujący w tym stylu operowali formą często akonstrukcyjną, jednak łączyli ją z podstawowymi czynnikami tworzącymi dzieła architektoniczne. Dobór i faktura materiałów, proporcja i kompozycja płaszczyzn, konsekwentne kształtowanie wnętrza oraz operowanie kolorem i światłem — to świadome elementy ich działania.

ArchitekturaBaroku.info