Architektura baroku

Klasycyzm w Polsce

Architektura klasycystyczna kształtuje się u nas za czasów króla Stanisława Augusta, a jej pierwszy etap rozwoju nosi n,azwę stylu stanisławowskiego. Po procesie przechodzenia z baroku do klasycyzmu, po okresie stanisławowskim, następuje całkowite niemal (przynajmniej w miastach) zahamowanie rozwoju architektonicznego, a następnie okres zwany klasycyzmem Królestwa Kongresowego. Pierwszy okres obejmuje lata panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rok jego koronacji 1764 staje się początkiem polskiego oświecenia. Król, nieudolny w działaniu politycznym, jest doskonałym i mądrym mecenasem wszystkich gałęzi nauki i sztuki. Działalność naukowców i artystów zostaje otoczona opieką, jakiej jeszcze nigdy dotąd nie mieli.

ArchitekturaBaroku.info