Architektura baroku

Architektura monumentalna

Architektura monumentalna wprowadza do obiektów realizowanych w europejskich metropoliach wszystkie nieomal style włącznie z barokiem. Budowle tworzone z najrozmaitszych form minionych epok, uzupełniane elementami rzeźbiarskimi, przedstawiają bogactwo form i plastyczności fasad. Takie rozwiązania są zaprzeczeniem idei postępu, rozwoju formy i treści w architekturze. Nie wnoszą bowiem żadnych twórczych wartości, ograniczając się po prostu do mechanicznego kopiowania. Architekci w tym okresie mniej lub więcej umiejętnie komponują połączenia kilku stylów w jednym obiekcie, tworząc modny wówczas „romantyczny" charakter budowli. Oprócz eklektyzmu romantycznego występuje także eklektyzm historyczny zwany historyzmem. Ta odmiana eklektyzmu zakłada jednorodność styiową wznoszonej budowli tylko w jednym określonym stylu. Koncepcja rozwiązań ograniczająca się do formy stwarza jej rozbieżność z treścią konstrukcji. Są one traktowane całkowicie oddzielnie. Określenia „eklektyzm" używa się do dzisiaj w znaczeniu ujemnym.

ArchitekturaBaroku.info